ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫНДАҒЫ ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС МИНИСТРИНИӉ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР МҮРӘЖАТЛАРЫН КӨРИП ШЫҒЫЎ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫ ТӘРЕПИНЕН 2020 ЖЫЛ ДАЎАМЫНДА 207 ИСБИЛЕРМЕНЛЕР МҮРӘЖАТЛАРЫ КӨРИП ШЫҒЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2019 жыл 14 май күнги «Исбилерменликти қоллап-қуўатлаў ҳәм қорғаў системасын түптен жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-5718-санлы Пәрманыныӊ орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде 2020-жылда Тақыятас районындағы Өзбекстан Республикасы Бас министриниӊ Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы тәрепинен бир қанша унамлы ислер амелге асырылды.
Исбилерменлерди қабыллаў графиги ҳәмде исши топарлар қурамы тастыйықланып, бириктирилген мекеме ҳәмде кәрханалар ўәкиллери менен биргеликте исбилерменлер мүрәжатларыныӊ унамлы шешими табылмақта.
Өткен 2020 жыл даўамында Қабыллаўхана тәрепинен 208 мәселе бойынша 207 мурәжат қабыл қылынды. 152 мәселе бойынша мүрәжатлар (73,1%) қанаатландырылды, 55 мәселе (26,4%) бойынша мүрәжатларда көрилген мәселелер бойынша мүрәжатшыларға тийисли ҳуқықый түсиниклер берилди, 1 мүрәжат (0,5%) ийесиниӊ сораўы бойынша көрилместен қалдырылды.
Келип түскен мүрәжатлардан 12 мәселе бойынша мүрәжатлар Өзбекстан Республикасы дәрежесинде, 40 мәселе бойынша мүрәжатлар Қарақалпақстан Республикасы дәрежесинде,
156 мүрәжат Тақыятас районы дәрежесинде көрип шығылды.
Қабылаўхана арқалы исбилерменлерден 88 жазба ҳәм аўызеки мүрәжатлары қабыл етилди. Өткерилген көшпели қабыллаўларда
43 мүрәжат, Исеним телефоны (Cаll-марказ) арқалы 62 мүрәжат, «business.gov.uz» порталы арқалы 11 мүрәжат қабыл қылынды ҳәмде тийисли тараў ўәкиллери қатнасында көрилип, мүрәжатшыларға тийисли тәртипте жуўаплар берилди.
Сырт ел инвесторлары, жергиликли исбилерменлик субъектлери ҳәмде өз исбилерменлик жумысын басламақшы болған пуқаралардан “Банк кредитлерин мәселелеринде 37; Жер, кадастр ҳәм архитектура, қурылыс мәселелери бойынша 38; Инфраструктура, транспорт жолы, газ, электр ҳәм суў тармақларына жалғаныў мәселелери бойынша 8; салық мәселелери бойынша 20; рухсатнамалар, лицензиялар ҳәмде ҳүжжетлерди рәсмийлестириў мәселелери бойынша 6 мүрәжат ҳәмде басқа мәселелер бойынша
99 мүрәжат келиб түсти.
1. Банк кредитлери мәселелеринде тийкарынан “Ҳәр-бир шаӊарақ исбилермен” мәмлекетлик бағдарламасы бойынша кредит алыў бойынша 23; “Жаслар келешегимиз” бағдарламасы бойынша кредит алыў бойынша 1 мүрәжат Исбилерменлик жумысын кеӊейтиў мақсетинде кредилер алыў бойынша 17 мүрәжатлар қабул етилди ҳәм көрип шығылды;
2. Исбилерменлик жумысын баслаў ушын жер ажыратыў мәселесинде 17, фермерлик ушын жер ажыратыў мәселесинде 16; “Жаслар келешегимиз” мәмлекетлик бағдарламасы бойынша жер ажыратыў бойынша 2; Имарат ажыратыў мәселесинде 2 мүрәжат көрип шығылды.
3. Инфраструктура мәселелери тәбиий газ, суў ҳәмде электр тармақларына жалғаныўда ушырасып атырған машқалалар бойынша 8 мүрәжат көрип шығылды.
4. Салықлар мәселелери бойынша 20 мүрәжат көрип шығылды
14 мүрәжат (70%) қанаатландырылды, 6 мүрәжат (30%) ийесине тийисли ҳуқықый түсиниклер берилди.
Қабыллаўхана жанындағы Исбилерменлер жәмийетлик кеӊеси тәрепинен исбилерменлерден келип атырған мүрәжатлер анализ қылынып, Банклер тәрепинен кредитлердиӊ өз ўақтында ажыратылмаслығы, Банк тәрепинен кредит тәминаты берилген мүлкти баҳалаўда айырмашылықлар, Банк қәнигелериниӊ қопал мүнәсебетте болыўы ҳәмде жеӊиллетилген кредитлердиӊ ажыратылмаўында ресурс жоқлығы себеп қылыныўы, исбилерменлер тәрепинен соралған жер майданларыныӊ аукцион сайдаларына қойылмаслығы ҳәмде дийхан-фермерлер учун жер майданыныӊ ажыратылмаслығы, район бас режесинде белгиленбегенлиги себеп қылып көрсетилиўи сыяқлы 15 түрдеги системалы машқалалар ушырап турғанлығы анықланып, бул машқалаларды шешиў мақсетинде әмелдеги нызамшылық, тәртип ҳәмде қағыйдаларға өзгерислер киритиў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасындағы Өзбекстан Республикасы Бас министриниӊ Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы жанындағы Исбилерменлердиӊ жәмийетлик кеӊесине усыныслар киритилип келинбекте.

…………………………………………………………………………………

Тақыятас районындағы Өзбекстан Республикасы Бас министриниӊ Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы жетекши қәнигеси Ж.Кайпназаров