ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАГАН ОРЫНГА САЙЛАЎ ӨТКЕРИЎШИ ОКРУГЛЫК САЙЛАЎ КОМИССИЯЛАРЫН ДУЗИЎ ХАККЫНДА


*