Ҳакимлик ҳаққында

Тақыятас районы 2017 жыл август айында район болып шөлкемлестирилген.
Район ҳакими Алламбергенов Фархат Ембергенович.
Қабыллау күнлери ҳәптениң ҳәр жума куни
Ҳәкимлик қабыллаухана тел: 61-572-23-63

*