Ҳакимлик жаңалықлары

ГАЗ ЕСАПЛАҒЫШ УСКЕНЕСИ КАНДАЙ ТАРТИПТЕ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЛЕДИ


Табийий газди есапқа алыў (есаплағыш ) ускенесин орнатыў шешиў ҳам тексериў бойынша мамлекетлик хызметлерин корсетиўдин Хакимшилик регламенти Мамлекетлик хызметлерин көрсетиу тартиби Талапкер мамлекетлик хызметлерден пайдаланыў ушын мамлекетлик хызметлер орайына ози келип муражат етеди, яки ЯИДХПда дизимнен өтеди. Талапкер өзи келип муражаат еткенде мамлекетлик хызметлер орайы хызметкери талапкер атынан ЯИДХП арқалы…

Такыятас районы хакиминин “2019-жылга социаллык коргау хам жумыс табыуга кыйналып атырган шахсларды жумыска жайластырыу” хаккында карары


Без названия (1)

Д А Ғ А З А


Д А Ғ А З А

Пуқаралардың дыққатына!!!


Қорақолпоғистон Республикаси Тахиатош туманида 9-май “Хотира ва қадрлаш” кунига бағишланган тадбир


               

Жамғариб бориладиган пенсия тизимига қандай ҳисобга қўйилади ва у қандай амалга оширилади?


Жамғариб бориладиган пенсия тизимига қандай ҳисобга қўйилади ва у қандай амалга оширилади? Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 март куни 238-сон қарори билан Фуқарони жамғариб бориладиган пенсия тизимида ҳисобга қўйиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти тасдиқланди. Жамғариб бориладиган пенсия тизимида иштирок этиш икки шаклда амалга оширилади: иш берувчилар,…

ҲҮРМЕТЛИ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ИСЛАМ КАРИМОВТЫҢ 80 ЖЫЛЛЫҒАН БАҒЫШЛАП УШЫРАСЫЎ КЕШЕСИ ӨТКЕРИЛДИ


Институттың Шет тиллери факультетиниң мәжилислер залында Өзбекстан Республикасының Биринши Президенти И.А.Кәримовтың 80 жыллығы мүнәсибетине ушырасыў кешеси болып өтти. Кешени факультет деканының орынбасары Х алмурат Есемуратов кирис сөз бенен ашып , басқарып барды . Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы К.Кәримов, Республикалық руўхый-ағартыўшылық орайының баслығы Қ.Юсупов, профессор К.Қурамбаев, Миллий идея руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасының доценти Т.Худайбергенова, Өзбекстан Жазыўшылар…

ЗАМАНҒА САЙ ОҚЫЎ ӘДЕБИЯТЛАРЫН ЖАРАТЫЎ – ЕҢ ӘДИЎЛИ ЎАЗЫЙПА


Педагогикалық институттың Редакция-баспа бөлими бүгинги күнде мектепке шекемги тәлим, баслаўыш тәлим, орта мектеп, лицей, колледж ҳәм жоқары оқыў орынлары ушын пединституттың педагог-хызметкерлери жаратқан билимлендириў стандартларына, оқыў дәстүрлерине сай сабақлықларын, оқыў қолланбаларын тийисли ҳүжжетлери тийкарында қабыллап, оларды редакторлап, тийисли форматларға келтирип, баспаға усынып келмекте. Бул жумыслар ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң жоқары оқыў…

Жаңа пикир, жаңа идеяға, инновацияға сүйенген мәмлекет утады. Инновация – бул келешек дегени.


«Бүгин биз мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик турмыстың барлық тараўларын түп-тийкарынан жаңалаўға қаратылған инновациялық раўажланыў жолына өтпектемиз. Бул бийкарға емес, әлбетте. Себеби, заман тез пәт пенен раўажланып баратырған ҳәзирги дәўирде ким утады! Жаңа пикир, жаңа идеяға, инновацияға сүйенген мәмлекет утады. Инновация – бул келешек дегени.» Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң Олий Мәжилиске Мүрәжатынан. Бул…

Институттың жәмийетлик пәнлер кафедрасының оқытыўшысы Қ.Дәўлетмуратов


Институттың жәмийетлик пәнлер кафедрасының оқытыўшысы Қ.Дәўлетмуратовтың басшылығында Шет тиллери ҳәм Математика –информатика факультетлериниң бир топар студент жаслары Өзбекстан «Қызыл ярым ай » жәмийети менен биргеликте жалғыз баслы , жәрдемге мүтәж қарияларға жәрдем бериў , ҳалынан хабар алыў мақсетинде Пушкин көшесиниң турғыны , жалғыз баслы нураний Зинаида Галактионовна Калягинаның шаңарағында болып , нураний анаға бир әлем қуўаныш инам етти . З.Г.Калягина жасларға өзиниң өтмиште қыйыншылықлы дәўирлерди бастан…